Online Marketing

Dzięki nieustannym rejestracjom w naszych serwisach umożliwiamy budowanie naszym partnerom ich własnych baz użytkowników drogą internetową

Tele Marketing

Na koniec procesu rejestracji każdy użytkownik informowany jest o telefonie od sponsora z ekskluzywną ofertą, którą przedstawi mu jeden z naszych partnerów

E-mail Marketing

Użytkownicy, którzy potwierdzili swoje rejestracje, mogą maksymalne kilka razy w tygodniu otrzymać od naszych partnerów ich oferty handlowe

Mobile Marketing

Użytkownicy, którzy w procesie rejestracji podali numer telefonu komórkowego, mogą maksymalnie 2 razy w miesiącu otrzymać od naszych partnerów ich oferty handlowe

Postal Marketing

Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w jednym z naszych serwisów mogą również otrzymać do domu tradycyjną pocztą oferty handlowe naszych partnerów

TV Marketing

Dzięki telewizji umożliwiamy widzom rejestrację w naszych serwisach, a naszym partnerom budowanie baz użytkowników drogą telewizyjną